Hedeflerimiz

İşletme ihtiyaçlarına uygun emre amade depolama kapasitesinin oluşturulması, tedarik faaliyetindeki aktif risk yönetimi stratejisine önemli bir avantaj sağlamasının yanında gerek tedariğin devamlılığı gerekse tarımsal politikalarda yaşanan değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlanması açısından önem arzetmektedir.

Bu sebeple, firmamız üstlendiği aktif rolün gereği olarak önümüzdeki dönemde, Konya İli, Karatay İlçesi Tatlıcak Mevkiinde yer alan 10.000 m2 alanda Hububat Deposu (12.000 ton) ve Mısır Kurutma Tesisi yatırımını devreye almayı planlamaktadır.