• Değirmen Ürünleri - Kepekler

Değirmen Ürünleri - Kepekler

Buğday Kepeği, Razmol, Bonkalit gibi değirmencilik sektörünün yan ürünleri olan ve yem üretiminde önemli bir yer tutan hammaddeler yem fabrikalarının ve hayvancılık tesislerinin hizmetine sunulmaktadır.